Hoạt động

Các bé lớp lá VBIS tập gieo hạt đậu đen

 

Ò... Ó...O... Tiếng gà

Giục quả na. Mở mắt. Tròn xoe

Giục hàng tre. Đâm chồi. Nhọn hoắt

Giục buồng chuối. Thơm lừng. Trứng cuốc.

Giục hantj đậu. Nảy mầm.

Ò... Ó... O

Lớp LÁ sáng nay, các bạn được cô cho ra vườn gieo hạt ĐẬU ĐEN nè. Mỗi bạn sẽ cùng nhau thi đua xem hạt đậu của ai nảy mầm trước nhé. Bé ĐẬU ĐEN ơi. Mau mau uống nước thật nhiều để mau lơn nhé.

 

 

 

 

Các tin khác