Mầm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: MẦM 2(Từ ngày 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:05 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: MẦM 1(Từ ngày 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:04 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ” LỚP: MẦM 2(Từ ngày: 06/11 - 11/11 )

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:52 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ” LỚP: MẦM 1(Từ ngày: 06/11 - 11/11 )

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:49 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: MẦM 2(Từngày 30/10 - 04/11)

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 2:11 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: MẦM 1 (Từ ngày 30/10 - 04/11)

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 2:10 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: MẦM 2(Từ ngày 23/10 - 28/10)

Ngày Đăng : 23/10/2017 - 9:02 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: MẦM 1 (Từ ngày 23/10 - 28/10)

Ngày Đăng : 23/10/2017 - 8:57 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP: MẦM 2(Từ ngày 16/10 - 21/10)

Ngày Đăng : 16/10/2017 - 8:47 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP: MẦM 1(Từ ngày 16/10 - 21/10)

Ngày Đăng : 16/10/2017 - 8:46 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP: MẦM 2 (Từ ngày: 9/9 - 14/9)

Ngày Đăng : 09/10/2017 - 2:31 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP: MẦM 1(Từ ngày: 9/9 - 14/9)

Ngày Đăng : 09/10/2017 - 2:29 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: MẦM 2 - Từ ngày: 2/10 - 7/10

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 9:25 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: MẦM 1- Từ ngày: 2/10 - 7/10

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 9:24 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: MẦM 2(Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:45 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »