KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:20/11 - 25/11/ 2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:09 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày:20/11 - 25/11/ 2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:09 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:06/11- 11/11/ 2017)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:56 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 6/11- 11/11/ 2017)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:55 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:30/10- 4/11/ 2017)

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 2:20 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 30/10- 4/11/ 2017)

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 2:19 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:23/10- 28/10/ 2017)

Ngày Đăng : 23/10/2017 - 9:06 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày:23/10- 28/10/ 2017)

Ngày Đăng : 23/10/2017 - 9:05 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN BÈ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày: 16/10 - 21/10/2017)

Ngày Đăng : 16/10/2017 - 8:53 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN BÈ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 16/10 - 21/10/2017)

Ngày Đăng : 16/10/2017 - 8:52 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP LÁ 2 - (Từ ngày 9/10-14/10/2017)

Ngày Đăng : 09/10/2017 - 2:34 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP LÁ 1 - (Từ ngày 9/10-14/10/2017)

Ngày Đăng : 09/10/2017 - 2:33 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 2- Từ ngày: 2/10 - 7/10

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 9:34 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 1- Từ ngày: 2/10 - 7/10

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 9:33 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:49 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »