KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 2 Từ ngày 16/07 đến 21/07/2018

Ngày Đăng : 14/07/2018 - 4:21 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 1 Từ ngày 16/07/2018 đến 21/07/2018

Ngày Đăng : 14/07/2018 - 4:20 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 2 Từ ngày 09/07 đến 14/07/2018

Ngày Đăng : 07/07/2018 - 2:32 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 1 Từ ngày 09/07/2018 đến 14/07/2018

Ngày Đăng : 07/07/2018 - 2:31 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 2 Từ ngày 02/07 đến 07/07/2018

Ngày Đăng : 30/06/2018 - 9:38 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 1 Từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018

Ngày Đăng : 30/06/2018 - 9:37 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 2 Từ ngày 25/06 đến 30/06/2018

Ngày Đăng : 26/06/2018 - 9:13 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 1 Từ ngày 25/06/2018 đến 30/06/2018

Ngày Đăng : 26/06/2018 - 9:12 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 2 Từ ngày 18/06 đến 23/06/2018

Ngày Đăng : 16/06/2018 - 2:24 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 1 Từ ngày 18/06/2018 đến 23/06/2018

Ngày Đăng : 16/06/2018 - 2:24 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “TRƯỜNG TIỂU HỌC ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày:21/5/2018 - 25/5/ 2018)

Ngày Đăng : 21/05/2018 - 9:58 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “TRƯỜNG TIỂU HỌC ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày:21/5/2018 - 25/5/ 2018)

Ngày Đăng : 21/05/2018 - 9:57 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ CỦA EM ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày: 14/5/2018 – 19/5/2018)

Ngày Đăng : 14/05/2018 - 8:20 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ CỦA EM ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày: 14/5/2018 – 19/5/2018)

Ngày Đăng : 14/05/2018 - 8:19 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ CỦA EM ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày: 7/5/2018 – 12/5/2018)

Ngày Đăng : 08/05/2018 - 2:56 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »