Chương trình học các lớp

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ CÁC CON VẬT ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN 06/01/2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:49 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ CÁC CON VẬT ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN 06/01/2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:48 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CÁC CON VẬT ” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN 06/01/2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:47 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “NOEL YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày: 25/12 - 30/12/ 2017)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:37 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “NOEL YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 25/12 - 30/12/ 2017)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:36 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TẾT DƯƠNG LỊCH” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày:25/12 - 30/12)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:35 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TẾT DƯƠNG LỊCH” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày:25/12 - 30/12)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:34 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TẾT DƯƠNG LỊCH” LỚP: MẦM 2 (Từ ngày 25/12 - 30/12)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:34 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TẾT DƯƠNG LỊCH” LỚP: MẦM 1 (Từ ngày 25/12 - 30/12)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:33 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ CÁC CON VẬT ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 25/12/2017 ĐẾN 30/12/2017)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:32 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ CÁC CON VẬT ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 25/12/2017 ĐẾN 30/12/2017)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:31 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CÁC CON VẬT” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 25/12/2017 ĐẾN 30/12/2017)

Ngày Đăng : 27/12/2017 - 10:30 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NOEL YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày: 18/12 - 23/12/ 2017)

Ngày Đăng : 18/12/2017 - 9:46 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NOEL YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 18/12 - 23/12/ 2017)

Ngày Đăng : 18/12/2017 - 9:38 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VUI NOEL” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày:18/12 - 23/12)

Ngày Đăng : 18/12/2017 - 9:37 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »