Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày:26/3/2018 - 31/3/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:39 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày:26/3/2018 - 31/3/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:38 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: CHỒI 2 - (Từ ngày:26/03 - 31/03)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:35 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày:26/03 - 31/03)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:29 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: MẦM 2- (Từ ngày: 26/03 - 31/03/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:27 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: MẦM 1 - (Từ ngày: 26/03 - 31/03/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:25 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN 31/03/2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:23 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN 31/03/2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:22 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN 31/03/2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:19 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CÁC CON VẬT ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:53 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CÁC CON VẬT ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:52 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “VẬT NUÔI TRONG NHÀ” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:52 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “VẬT NUÔI TRONG NHÀ” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:51 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU” LỚP: MẦM 2 (Từ ngày 01/01 - 06/01/2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:50 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU” LỚP: MẦM 1 (Từ ngày 02/01 - 06/1/2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:50 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »