Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: MẦM 1 - (Từ ngày: 09/04 - 14/04 2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:23 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 25-36 THÁNG C (TỪ NGÀY 09/04/2018 ĐẾN 14/04/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:22 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 9/04/2018 ĐẾN 14/04/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:21 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 9/04/2018 ĐẾN 14/04/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:20 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 09/04/2018 ĐẾN 14/04/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:18 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày: 2/4/2018 - 7/4/ 2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:54 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày: 2/4/2018 - 7/4/ 2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:53 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 2/4 - 07/4/ 2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:52 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 2/4 - 07/4/ 2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:52 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: MẦM 2 - (Từ ngày: 02/04 - 07/04/ 2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:48 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: MẦM 1 - (Từ ngày: 02/04 - 07/04/ 2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:46 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” TỪ NGÀY 02/04/2018 ĐẾN 07/04/2018

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:44 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 2/04/2018 ĐẾN 7/04/2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:43 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 2/04/2018 ĐẾN 7/04/2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:42 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 02/04/2018 ĐẾN 07/04/2018)

Ngày Đăng : 01/04/2018 - 10:36 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »