Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày: 16/4/2018 - 21/4/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:39 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày: 16/4/2018 - 21/4/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:36 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM” LỚP: CHỒI 2 - (Từ ngày:16/4/2018 - 21/4/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:35 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày:16/4/2018 - 21/4/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:34 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: MẦM 2- (Từ ngày: 16/04 - 21/04 2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:33 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: MẦM 1 (Từ ngày: 16/04 - 21/04 2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:32 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 25 _ 36 THÁNG C (TỪ NGÀY 16/4/2018 ĐẾN 21/4/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:31 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 16/04/2018 ĐẾN 21/04/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:30 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 16/04/2018 ĐẾN 21/04/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:28 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 16/04/2018 ĐẾN 21/04/2018)

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 8:27 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày: 9/4/2018 - 14/4/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:28 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày: 9/4/2018 - 14/4/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:28 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 9/4/2018 - 14/4/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:27 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM” LỚP:CHỒI 1- (Từ ngày: 09/4/2018 - 14/4/2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:26 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CẢNH ĐẸP QUÊ EM ” LỚP: MẦM 2- (Từ ngày: 09/04 - 14/04 2018)

Ngày Đăng : 09/04/2018 - 9:24 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »