Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:49 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày:25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:48 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VUI TRUNG THU” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:47 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VUI TRUNG THU” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:46 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: MẦM 2(Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:45 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: MẦM 1(Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:44 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP 25 - 36 B (TỪ NGÀY 25/09/2017 ĐẾN 30/09/2017)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:42 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG ” LỚP 25-36 A(TỪ NGÀY 25/09/2017 ĐẾN 30/09/2017)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 8:40 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP 18-24 (TỪ NGÀY 25/09/2017 ĐẾN 30/09/2017)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 8:36 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: MẦM 2(Từ ngày: 18/9 - 23/9)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:46 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: MẦM 1(Từ ngày: 18/9 - 23/9)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:45 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP LÁ 2 - (Từ ngày 18/09-23/09/2017)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:44 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP LÁ 1- (Từ ngày 18/09-23/09/2017)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:43 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 18/9 - 23/9)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:42 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 18/9 - 23/9)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:41 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »