Chồi

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VUI TRUNG THU” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:47 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VUI TRUNG THU” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:46 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 18/9 - 23/9)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:42 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 18/9 - 23/9)

Ngày Đăng : 18/09/2017 - 9:41 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 11/9 - 16/9)

Ngày Đăng : 11/09/2017 - 4:29 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ ĐẾN TRƯỜNG” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 11/9 - 16/9)

Ngày Đăng : 11/09/2017 - 4:27 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 2 (Từ ngày 28/8 đến 2/9/2017)

Ngày Đăng : 28/08/2017 - 10:00 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 1 (Từ ngày 28/8 đến 2/9/2017)

Ngày Đăng : 28/08/2017 - 9:59 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 2 (Từ ngày 21/8 đến 25/8/2017)

Ngày Đăng : 23/08/2017 - 10:56 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 1 (Từ ngày 21/8 đến 25/8/2017)

Ngày Đăng : 23/08/2017 - 10:54 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

Kế hoạch hè lớp Chồi 2 (Từ ngày 14/8 đến 19/8/2017).

Ngày Đăng : 15/08/2017 - 8:16 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

Kế hoạch hè lớp Chồi 1 (Từ ngày 14/8 đến 19/8/2017).

Ngày Đăng : 15/08/2017 - 8:14 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 2 Từ ngày 31/7 đến 5/8/2017

Ngày Đăng : 01/08/2017 - 6:48 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 1 Từ ngày 31/7 đến 5/8/2017

Ngày Đăng : 01/08/2017 - 6:47 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 2 Từ ngày 24/7 đến 29/7/2017

Ngày Đăng : 22/07/2017 - 11:40 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »