Chồi

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:08 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:07 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày:06/11 - 11/11)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:54 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày:06/11 - 11/11)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:53 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: CHỒI2- (Từ ngày: 30/10 - 04/11)

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 2:18 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 30/10 - 04/11)

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 2:17 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: CHỒI2- (Từ ngày: 23/10 - 28/10)

Ngày Đăng : 23/10/2017 - 9:04 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI HALLOWEEN” LỚP: CHỒI1- (Từ ngày: 23/10 - 28/10)

Ngày Đăng : 23/10/2017 - 9:03 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP CHỒI 2 (Từ ngày 16/10 – 21/10)

Ngày Đăng : 16/10/2017 - 8:51 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP CHỒI 1 (Từ ngày 16/10 – 21/10)

Ngày Đăng : 16/10/2017 - 8:50 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 9/10 - 14/10)

Ngày Đăng : 09/10/2017 - 2:32 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VÀ BẠN” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 9/10 - 14/10)

Ngày Đăng : 09/10/2017 - 2:32 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 2/10 - 7/10)

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 9:32 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” LỚP: CHỒI 1- Từ ngày: 2/10 - 7/10

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 9:29 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BÉ VUI TRUNG THU” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 25/9 - 30/9)

Ngày Đăng : 25/09/2017 - 9:47 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »