Chương trình đào tạo

TỔNG QUÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA MẦM NON VIỆT ANH

Ngày Đăng : 30/03/2018 - 8:45 AM
Nhằm giúp các em phát triển nhận thức, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và tự tin, đồng thời các em được rèn luyện nhân cách theo đạo đức truyền thống của người Việt Nam.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: LÁ 2 (Từ ngày:26/3/2018 - 31/3/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:39 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ ” LỚP: LÁ 1 (Từ ngày:26/3/2018 - 31/3/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:38 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: CHỒI 2 - (Từ ngày:26/03 - 31/03)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:35 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày:26/03 - 31/03)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:29 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: MẦM 2- (Từ ngày: 26/03 - 31/03/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:27 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ THIÊN NHIÊN QUANH BÉ” LỚP: MẦM 1 - (Từ ngày: 26/03 - 31/03/ 2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:25 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG B (TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN 31/03/2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:23 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” LỚP 25 _36 THÁNG A (TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN 31/03/2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:22 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN 31/03/2018)

Ngày Đăng : 28/03/2018 - 3:19 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CÁC CON VẬT ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:53 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “CÁC CON VẬT ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:52 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “VẬT NUÔI TRONG NHÀ” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:52 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “VẬT NUÔI TRONG NHÀ” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 01/01 - 06/01/ 2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:51 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU” LỚP: MẦM 2 (Từ ngày 01/01 - 06/01/2018)

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:50 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »