Chương trình đào tạo

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN ” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:20/11 - 25/11/ 2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:09 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày:20/11 - 25/11/ 2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:09 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày: 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:08 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày: 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:07 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: MẦM 2(Từ ngày 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:05 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN” LỚP: MẦM 1(Từ ngày 20/11 - 25/11)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:04 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ĐỒ DÙNG CỦA BÉ” LỚP 25 _36 THÁNG B(TỪ NGÀY 20/11/2017 ĐẾN 25/11/2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 3:01 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ĐỒ DÙNG CỦA BÉ” LỚP 25 - 36 THÁNG A(TỪ NGÀY 20/11/2017 ĐẾN 25/11/2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 2:59 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “ĐỒ DÙNG CỦA BÉ” LỚP 18-24 THÁNG (TỪ NGÀY 20/11/2017 ĐẾN 25/11/2017)

Ngày Đăng : 18/11/2017 - 2:57 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” LỚP: LÁ 2- (Từ ngày:06/11- 11/11/ 2017)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:56 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ” LỚP: LÁ 1- (Từ ngày: 6/11- 11/11/ 2017)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:55 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” LỚP: CHỒI 2- (Từ ngày:06/11 - 11/11)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:54 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” LỚP: CHỒI 1- (Từ ngày:06/11 - 11/11)

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:53 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ” LỚP: MẦM 2(Từ ngày: 06/11 - 11/11 )

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:52 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ” LỚP: MẦM 1(Từ ngày: 06/11 - 11/11 )

Ngày Đăng : 08/11/2017 - 3:49 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »